§

Az állategészségügyhöz kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok

 
2007. 04. 18.
 

Szakmai irányelv az állatok mikrochipes megjelöléséről és mikrochippel történő egyedi elektronikus azonosításáról
Hatályos 2007. 05. 01.-től

1. Mikrochipek beszerzése

1.1. Állatmegjelölési célból az a transzponder vásárolható meg, amelyet egyedi, steril csomagolásban, steril, egyszer használatos injekciós tűben helyeztek el, és/vagy az eladáskor vagy korábban mellékelték a bejuttatást segítő szondát. Minden csomagolási egységhez legalább hat darab, a mikrochip egyedi kódszámával és vonalkóddal ellátott, öntapadós címkét mellékelnek a gyártók, melyeket a különböző bizonylatokra (állatútlevél, oltási könyv, származási igazolás, egyéb adatlapok) lehet felragasztani, ezek hiányában a mikrochip számát olvashatóan és javítás nélkül kell a dokumentumokra felvezetni.

1.2. A mikrochip behelyezést végző állatorvos (továbbiakban: állatorvos) köteles feljegyezni a nyilvántartásába a gyártmányt, a típust, és a mikrochip azonosító számát.

1.3. Az állatorvosnak rendelkeznie kell ISO 11785 szabványnak megfelelő leolvasóval.

1.4. Az állatorvosnak rendelkeznie kell internetes összeköttetéssel.

1.5. Az ISO 11784 szabványnak nem megfelelő mikrochippel megjelölt húsevő esetében a vonatkozó EU-s jogszabályok (998/2003) szerint az állat egyedi azonosításához az állat tulajdonosának kell a leolvasó készüléket biztosítania.

1.6. Az állat tulajdonosának kérésére az ilyen állat megjelölhető az ISO 11784 szabványnak megfelelő mikrochippel is. Ebben az esetben az állatorvosi igazolásokon az ISO 11784 szabványnak megfelelő mikrochip számát kell feltüntetni. Ha a korábbi mikrochip az Európában szokásos helyen van, akkor az új chipet az átellenes oldalra kell behelyezni, és a helyeződést ennek megfelelően kell az igazolásokon feljegyezni.

2. A mikrochip behelyezésének általános szabályai

2.1. Állatokba mikrochip beültetése steril, parenteralis implantátum formájában invazív jellegű beavatkozás, megfelelő tájanatómiai és egyéb szakmai ismereteket feltételez, ezért a vonatkozó FVM rendelet szerint csak állatorvos végezheti.2.2. Az állatorvos a mikrochip behelyezését - a parenteralis implantátum-behelyezés szakmai szabályainak megfelelően - az állatorvosi rendelőben, illetve az állattartó kérésére annak lakásán vagy telephelyén végezheti el, oly módon, hogy az állatnak a legkisebb fájdalmat okozza.

2.3. A beültetés helye kedvtelésből tartott ebek, macskák és vadászgörények (a továbbiakban: húsevők) esetében a nyak bal oldalának középső tájéka. Egyéb állatfajokba történő mikrochip-behelyezésnél figyelembe kell venni az Európai Állatorvosok Szövetségének (FVE) vonatkozó ajánlását. (www.fve.org)

3. A mikrochip behelyezésének lépései, valamint a hozzá kapcsolódó adminisztrációs és regisztrációs feladatok

3.1. A behelyezendő mikrochip azonosító számának ellenőrzése leolvasó készülékkel.

3.2. Az állat azonosítása (faj, fajta, ivar, szín, életkor).

3.3. Általános klinikai vizsgálat.

3.4. Annak ellenőrzése, hogy az állatot korábban nem jelölték-e már meg ISO11784 szerinti mikrochippel. Az ISO11784 szabvány szerinti mikrochippel már megjelölt állatba újabb mikrochip nem helyezhető be.

3.5. A mikrochip szakszerű bejuttatása bőr alá.

3.6. A beültetett mikrochip működésének ismételt ellenőrzése a leolvasó készülékkel.

3.7. A beültetett mikrochiphez tartozó címke beragasztása vagy a mikrochip számának bevezetése az állat útlevelébe és/vagy oltási (egészségügyi) könyvébe és a mikrochip-behelyezés dátumának igazolása.

3.8. A mikrochip beültetésének és a beültetés dátumának igazolása az oltási könyvben, az állat törzskönyvén aláírással és kamarai bélyegzővel. További címke ragasztható az állatorvos munkanaplójába és/vagy az állat adatlapjára.

3.9. A vizsgálati és egyéb (kiszállási, regisztrációs, stb.) díjak és költségek kifizettetése a tulajdonossal.

3.10. Az állattulajdonos felvilágosítása a mikrochip regisztrációjának általános szerepéről és fontosságáról, valamint a MÁOK petvetdata rendszerébe történő regisztráció lehetőségének felajánlása, szorgalmazása.

3.11. A regisztrációs adatlap(ok) kitöltése, annak aláírattatása az állattulajdonossal. A tulajdonosi adatok megadásánál fontos, hogy megfelelő elérhetőség (telefonszám) legyen megadva. A petvetdata adatlapot archiválni kell és 5 évig meg kell őrizni. A gyártói (forgalmazói) adatlapot (ha van ilyen) igény esetén a gyártó (forgalmazó) által kijelölt adatközpontba lehet/kell továbbítani.

3.12. Amennyiben az állattulajdonos a petvetdata rendszerbe történő regisztrációt kérte, az adatrögzítéshez írásban hozzájárult, azt megrendelte és kifizette, akkor az adatokat minél előbb, de legkésőbb a mikrochip-behelyezést követő 10. napig be kell juttatni a kamarai nyilvántartási rendszerbe.

4. A mikrochip beültetésével összefüggően javasolt díjtételek

4.1. Magyar Állatorvosi Kamara ajánlása az állatorvosi munkadíjakra nettó munkadíjakat jelöl, tételei nem tartalmazzák a felhasznált anyagok árát és az állategészségügyi tevékenység ÁFÁ-ját sem.

4.2. A Magyar Állatorvosi Kamara évente, illetve szükség szerint új ajánlást ad ki az állatorvosi díjtételekre.

4.3. Az adott állatorvosi díjtétel megnevezése előtt egy azonosító sorszám, állatorvosi tarifajegyzék-szám (ÁT) szerepel. A díjtételek vagy forintban (Ft), vagy un. állatorvosi pontban (ÁP.) szerepelnek.

4.4. A Magyar Állatorvosi Kamara speciális célok esetén, például a magyar fajták támogatására a tenyésztő szervezetekkel, a mikrochipes megjelölés elterjesztésére az elterjesztést támogató szervezetekkel történő külön megegyezés alapján tagjai számára a fentiektől eltérő díjtételt ajánlhat.

4.5. Részlet a Magyar Állatorvosi Kamara állatorvosi munkadíjakra vonatkozó 2006. évi ajánlásából (táblázat):

ÁT Faj Nettó ár (Ft) / ÁP
30. Kutya 1.700,-
35. Macska 1.700,-
40. prémes állat 1.700,-
ÁT Díjtétel Nettó ár (Ft)
111. falu A 900,-
112. falu B 1.600,-
121. Kisváros 2.000,-
122. Város: a.) alapdíj 1.400,-
123. + km 140,-
124. b.)kiszállási díj városon belül (idő*) 2.200,-
131. nagyváros: alapdíj 1.800,-
132. + km 140,-
141. helyközi: alapdíj 1.800,-
142. + km 100,-
ÁT díjtétel ÁP
201. Általános klinikai vizsgálat tanácsadással rendelőben 1
501. Általános klinikai vizsgálat állattartónál 1
ÁT díjtétel Nettó ár (Ft)
825. Állatútlevél kiállítása 2.000,-
830. Regisztrációs díj (mikrochip és/vagy útlevél) 1.200,-
1010. Mikrochip beültetése 800,-4.6. Példa: A résztevékenységek összeadandók. Kutyába mikrochip behelyezés és állatútlevél kiállítása, veszettség elleni védőoltással: 30. 1 ÁP = 1.700,- Ft
201. Ált. klinikai vizsgálat: 1 ÁP 1.700,-
825. Állatútlevél kiállítása: 2.000,-
830. Regisztrációs díj: 1.200,-
1000. Védőoltás beadása: 0.5 ÁP 850,-
1010. Mikrochip beültetése: 800,-
fizetendő: 6.550,- + mikrochip ára + oltóanyag ára + antiparazitikum ára +20% ÁFA

5. Központi regisztráció és a regisztráció általános eljárási szabályai

5.1. Amennyiben az állattulajdonos a 3.12. pont szerint azt kérte, megrendelte és kifizette, az állatorvos köteles internetes úton jelenteni a beültetett mikrochip azonosító számát, a tulajdonos és az állat adatait a regisztráció céljára a Magyar Állatorvosi Kamara nyilvántartó egységének (a továbbiakban: kamara).

5.2. A kamara a központi adatbázist folyamatosan üzemelteti, a beérkezett adatokat szúrópróbaszerűen ellenőrzi, az arra jogosult hatóságok részére az egyes konkrét adatok ellenőrzését biztosítja.

5.3. A kamara biztosítja, hogy az adatbázisban bármely internetes érdeklődő, így a tulajdonos is, nyilvánosan hozzáférjen ahhoz a szűkített körű információhoz, melyből ki kell derülnie, hogy a mikrochip/útlevél száma alapján keresett állat szerepel-e a nyilvántartásban.

5.4. A kamara a 2007. február 1.-ét követően regisztrált mikrochipek után a beérkezett adatok alapján negyedévente a mikrochip-regisztráció központi díjáról (jelenleg 600 Ft-ról) a központi regisztráció költségeinek fedezésére számlát állít ki az állatorvos felé.

5.5. A kamara speciális célok esetén, például a mikrochipes megjelölés és az adatregisztráció elterjesztését támogató szervezetekkel történő külön megállapodás esetén az általános szabályoktól eltérő regisztrációs díjakat határozhat meg. 

5.6. Minden olyan állatorvos, aki a petvetdata-ba belépési jogosultsággal rendelkezik, minden korábbi adatot módosíthat, illetve olyan állat regisztrációját is elvégezheti, amelyet korábban nem ő maga jelölt meg. Ehhez az adatbevitelkor a kitöltési adatlapon feliratok, magyarázó szövegek is segítenek. Minden olyan adat esetében (pl. ki, és mikor végezte a chipezést), amelynél nem ismert a pontos/valós adat, közelítő információt/dátumot kell beírni, és a "megjegyzés" rovatban kell értelemszerű magyarázatot közölni.

5.7. Az az állatorvos, aki először szerez tudomást arról, hogy a kamarai adatbázisban szereplő állat elveszett, vagy ellopták, az a tulajdonos kérésére köteles ezt a nyilvántartásban az állat adatainál lévő megjegyzés rovatba beírni. Ez a bejegyzés díjmentes.

5.8. Olyan regisztrált állat esetében, ahol az állat adatai megjegyzés rovatában az a bejegyzés szerepel, hogy "elveszett", vagy "ellopták", a tulajdonos adatainak módosítását meg kell tagadni mindaddig, amíg a tulajdonjogot az adatmódosítást kérő nem igazolja hitelt érdemlően (pl. szerződés, törzskönyv, stb bemutatásával). Kétséges tulajdonjog tisztázásához az állatorvos lehetőleg tájékozódjon az állattulajdonosi adatoknál megadott telefonszámon, esetleg címen.

5.9. A kamarai adatbázisba történő regisztrációért a MÁOK csak az első regisztráció alkalmával (után) számít fel regisztrációs díjat annak az állatorvosnak, aki a regisztrációt elvégzi. A rendszerben már benne lévő adatok módosításáért (függetlenül attól, hogy az alapregisztráció hogyan történt) az állatorvosnak az 5.11. pontban foglaltak kivételével, a MÁOK felé a későbbiekben nem kell fizetnie semmilyen adatmódosítási díjat. Ettől függetlenül azonban, az állatorvos az adatmódosítást kérő új tulajdonostól - saját döntése alapján - jogosan kérheti a regisztrációs díj második részét képező közvetlen állatorvosi költségek megtérítését, de dönthet úgy is, hogy lemond erről a bevételről.

5.10. A MEOE-val kötött megállapodás alapján a tenyésztőknél a MEOE közreműködésével mikrochippel megjelölt állatokat nem a kamara, hanem a MEOE regisztrálja a saját rendszerében, ahonnan azok havonta, központilag kerülnek át a kamarai adatbázisba. Az alomban történő mikrochip behelyezéskor ezért az állatorvosnak nem kell regisztrációs díjat felszámítania.

5.11. A MEOE közreműködésével az 5.10. pont szerint regisztrált törzskönyvezett eb új tulajdonoshoz kerülésekor az új tulajdonosi regisztráció díjköteles, és ezért a kamara az 5.4. pont szerinti regisztrációs díjat számlázza az állatorvos felé.

5.12. Amennyiben az állattulajdonos olyan mikrochip/állat utólagos regisztrálását kéri a kamarai rendszerbe, amelyről feltételezhető, hogy esetleg már szerepel a petvetdata rendszerben, célszerű az adatbevitelt megelőzően a keresési funkcióval ezt ellenőrizni.

6. Tiltó rendelkezések

6.1. Húsevők részére szervezett, tömeges mikrochip-behelyezés (pl. ún. összevezetéssel) tilos. Nem minősül tömeges behelyezésnek, ha az állatorvos a tenyésztő kérésére, annak lakásán (telephelyén) egyszerre több húsevőn (alom) vagy tenyészállaton egy időben végzi el a mikrochipek behelyezését.

6.2. Az állatba korábban beültetett mikrochip eltávolítása az állat azonosíthatóságának megszüntetése céljából tilos.

6.3. Korábban már felhasznált mikrochip ismételt felhasználása tilos.

6.4. Nem magyarországi engedéllyel rendelkező állatgyógyszer-forgalmazótól származó, bizonytalan eredetű és bizonytalan sterilitású, valamint lejárt sterilitású mikrochip beültetése tilos.

7. Eljárási szabályok

7.1. Az állatok mikrochipes megjelölésével összefüggő bármely visszaélést az észlelő állatorvos legkésőbb az észlelést követő munkanapon, rövid úton, írásban (fax, e-mail) köteles jelezni a kamara adatnyilvántartó egységének.

7.2. A kamara az ellenőrzés során észlelt adatbeküldési hibák kijavítására felhívja az érintett állatorvos figyelmét, aki a feltárt hibákat, hiányosságokat köteles haladéktalanul kijavítani.

7.3. A húsevők mikrochipes megjelölésére vonatkozó kamarai eljárási szabályok jelentős vagy ismételt megszegése esetén a kamara kezdeményezi a kötelezettségét megszegő állatorvos ellen etikai eljárást kell kezdeményezni, illetve az Elnökség kezdeményezheti az állatorvos ebek veszettség elleni védőoltása végzésére jogosító engedélyének visszavonását.

8. A mikrochipszám azonnali ellenőrzése az adatbázisban.

8.1. 2008. január 1-től valamennyi útlevél-kiállítással és mikrochip behelyezéssel foglalkozó állatorvosnak a rendelőjében vagy annak hiányában a székhelyén on line adatbevitele alkalmas internetes kapcsolattal kell rendelkeznie.

8.2. Fenti határnaptól az ellenőrzött állat mikrochipszáma alapján az adatokat az adatbázissal össze kell vetni (lehetőség szerint azonnal), ezáltal az elveszett, keresett, eltulajdonított állatok eredeti gazdájához való visszajuttatása segíthető.8.3. Fenti határnaptól útlevéllel már rendelkező állatnak újabb útlevél a korábbi elvesztésének, megsemmisülésének tulajdonos általi igazolása és a korábbi útlevél adatbázisban történő inaktiválása nélkül nem adható ki.

Elfogadta a MÁOK Országos Küldöttközgyűlése 2007. április 18-án.